d0U8J4wZV5c6Gj妖怪ウォッチ ぷにぷに ビーズクッション

プライズより登場です
妖怪ウォッチ ぷにぷに ビーズクッション

■サイズ約9cm
■全5種
■2016年10月6日(木)より順次登場予定
■バンプレスト
■©L5/YWP・TX

d0U8J4wZV5c6Gj

 ▼公式サイトとるナビ☆楽天市場で探す 妖怪ウォッチぷにぷに
☆Amazonで探す 妖怪ウォッチぷにぷに